Mededeling over kleurenbijlagen examens beeldende vakken vwo en vmbo GL/TL

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2002, maar alleen op het examenjaar 2011.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.