Normering havo en vwo 1e tijdvak 2010

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2016, maar alleen op het examenjaar 2010.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog