Overzicht te verschijnen errata 2010 2e tijdvak

9 juni 2010

 

Het CvE heeft bekendgemaakt voor welke examens in het tweede tijdvak een erratum zal verschijnen. Een overzicht van de errata is via onderstaande link te raadplegen op Examenblad.nl.

Dit overzicht wordt automatisch bijgewerkt als er nieuwe errata op de opgaven of aanvullingen op de correctievoorschriften verschijnen. Daarnaast vindt er elektronische attendering plaats via e-mail.

Let op!

De errata op de opgaven worden (op papier) naar de scholen verzonden. De aanvullingen op de correctievoorschriften zullen digitaal worden gedistribueerd.

Zie ook de maartmededeling 2010, paragraaf 3.4.