Brief van het ministerie van OCW over aanscherping zak/slaagregeling

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2005, maar alleen op de examenjaren 2012 tot en met 2015.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.