Overzicht te verschijnen errata 2010 1e tijdvak

7 mei 2010

 

Het CvE heeft bekend gemaakt voor welke examens in het eerste tijdvak een erratum zal verschijnen. Een overzicht van de errata is te raadplegen op Examenblad.nl.

Dit overzicht wordt automatisch bijgewerkt als er nieuwe errata op de opgaven of aanvullingen op de correctievoorschriften verschijnen. Daarnaast vindt er digitale attendering plaats via e-mail.

Let op!

De errata op de opgaven worden (op papier) naar de scholen verzonden. De aanvullingen op de correctievoorschriften zullen digitaal worden verzonden. Na afloop van de examenzitting worden ze ook geplaatst op Examenblad.nl en www.cito.nl.

Zie ook de maartmededeling 2010, paragraaf 3.4.