Examenkrant 2010

31 maart 2010

 

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs die dit jaar eindexamen doen, hebben in de laatste week van maart op school een exemplaar ontvangen van de Examenkrant 2010.

Er zijn drie versies van de Examenkrant: één voor havo/vwo, één voor vmbo-leerlingen en een aparte Examenkrant voor vmbo-leerlingen in de basis-beroepsgerichte leerweg (vmbo bb) die alle examens voor de algemene vakken op de computer doen.

In de Examenkrant 2010 staan de roosters voor de centrale examens en andere noodzakelijke informatie over bijvoorbeeld de toegestane hulpmiddelen, de manier waarop het eindcijfer wordt berekend, de slaag/zakregeling, maar uiteraard ook tips voor, tijdens en na het examen. Door de hele krant heen staat net als voorgaande jaren het getekende commentaar van Fokke en Sukke.

De Examenkrant is ook te bekijken in PDF-formaat:

Per abuis is in de gedrukte versie van de examenkrant 2010 vmbo BB digitaal op pagina 11 een verkeerde url opgenomen. De correcte verwijzing naar het oefenen met oude papieren examens is examen.kennisnet.nl.