Mededeling over wiskunde A1 vwo 2010 voor bezemkandidaten

14 januari 2010

 

Mededeling

In 2010 kunnen ''bezemkandidaten'' nog examen vwo afleggen volgens de oude profielen. De vakken wiskunde A1,2, wiskunde B1 en wiskunde B1,2 hebben daarbij een eigen ''bezemexamen'', afwijkend van de nieuwe examens wiskunde A en wiskunde B. Wiskunde A1 heeft binnen de wiskunde een uitzonderingspositie. De kandidaten wiskunde A1 krijgen tijdens het centraal examen hetzelfde examen als de kandidaten wiskunde C in de vernieuwde profielen. De grote inhoudelijke overlap tussen wiskunde A1 en wiskunde C maakt dat mogelijk. De uitzonderingspositie leidt tot vragen over de hulpmiddelen en de stof voor het centraal examen. In diverse regelingen zijn de gevolgen van de uitzonderingspositie van wiskunde A1 kennelijk onvoldoende belicht.

In dit bericht wordt daarop nader ingegaan. De informatie is zowel van belang voor de examensecretaris (in verband met de toegestane hulpmiddelen bij de afname) als voor de vakdocent (in verband met de inhoudelijke voorbereiding op het centraal examen).

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen wiskunde A1 zijn, net als bij de andere wiskunde-examens voor bezemkandidaten, formulekaart en tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening (eventueel Wisforta) toegestaan. Voor kandidaten wiskunde C in de vernieuwde profielen zijn deze hulpmiddelen niet toegestaan.

Het examenvak wiskunde A1 is een ander examenvak dan het examenvak wiskunde C. Studielast, uitslagregeling etc zijn verschillend en dus ook de toegestane hulpmiddelen; dankzij de overlap in het programma is het mogelijk om op het centraal examen dezelfde vragen te stellen maar het zijn verschillende vakken. In het programma wiskunde A1 wordt uitgegaan van het gebruik van formulekaart en tabellen, in het programma wiskunde C wordt ervan uitgegaan dat de kandidaat over deze hulpmiddelen niet beschikt.

Volledigheidshalve: de syllabus wiskunde C meldt dat kandidaten wiskunde C in hun centraal examen een formuleblad aantreffen. Dat formuleblad is ook weergegeven in de syllabus. Omdat het centraal examen wiskunde A1 identiek is aan het centraal examen wiskunde C, treffen de kandidaten wiskunde A1 enigszins ten overvloede dit formuleblad ook aan.

Voor het centraal examen te bestuderen stof

Het centraal examen wiskunde A1/wiskunde C in 2010 past op zowel het examenprogramma wiskunde A1 als het examenprogramma wiskunde C. Op het centraal examen worden in 2010 alleen vragen gesteld die vallen onder beide programma's. De grote overlap tussen beide programma's maakt dat mogelijk.

De syllabus wiskunde C geeft een beeld van de eisen die aan kandidaten bij het centraal examen worden gesteld. Dat geldt ook voor kandidaten wiskunde A1 maar dan alleen voor de onderdelen die ook onder het examenprogramma wiskunde A1 gerekend kunnen worden.

Pijl omhoog