Latere uitlevering ExamenTester 2.8

20 oktober 2009

 

Cito heeft op 20 oktober 2009 onderstaande informatie per e-mail verstuurd aan alle examensecretarissen en systeembeheerders voor vmbo BB/KB over de verlate verzending van ExamenTester 2.8.

Deze informatie is van belang als u bij de centrale examens van 2010 meedoet aan één of meer van de volgende projecten met ExamenTester:

  • BB digitaal flexibel (overgangsjaar)
  • KB digitaal flexibel (pilot)
  • KB Duits digitaal (overgangsjaar)
  • KB Frans digitaal (standaard)

In de activiteitenplanningen voor de digitale examens vmbo BB en KB 2010 hebben wij u meegedeeld dat u het programma ExamenTester 2.8 op 3 november zou ontvangen.

Hoewel het programma ExamenTester 2.8 is verbeterd ten opzichte van ExamenTester 2.7, is in een recent uitgevoerde veldtest geconstateerd dat in enkele gevallen nog storingen kunnen optreden bij het beheren van afnameplanningen in TestManager. Om het ongemak hiervan voor scholen te voorkomen hebben wij besloten ExamenTester 2.8 hierop aan te passen.

Dit betekent helaas dat ExamenTester 2.8 één maand later beschikbaar komt. De software zal als gevolg hiervan op 2 december in plaats van 3 november worden uitgeleverd. We bieden onze excuses aan voor deze vertraagde uitlevering.

De activiteitenplanningen zijn aangepast aan de nieuwe situatie. U vindt ze op http://www.cito.nl/vo/ce/compex/beeldschermexamens/eind_fr.htm (onder Examens 2010). Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn duidelijk gemarkeerd. Ook alle voorlichtingsbrochures zijn hier te vinden.

Wij realiseren ons terdege dat deze aanpassing van de planning vervelend kan zijn voor u, maar hopen dat u begrip heeft voor ons besluit.

Met vriendelijke groet,

Cito

Projectleiding digitale centrale examens

Pijl omhoog