Wijziging normeringsterm verzorging CSPE KB

17 juni 2009

 

De Cevo heeft in de mededeling over de normering vmbo beroepsgerichte vakken BB/KB/GLTL (kenmerk CEVO 09.0606, d.d. 9 juni 2009) bij het centraal examen verzorging CSPE KB een N-term vermeld van 0,1.

Dit moet worden:

N-term = 0,4

Bij vaststelling van de uitslag dient u uit te gaan van de gewijzigde N-term.

De wijziging is noodzakelijk vanwege een onvolkomenheid die pas na 9 juni bekend werd.