Normering beroepsgerichte vakken vmbo 1e tijdvak 2009

10 juni 2009

 

De omzettingstabellen van score naar cijfer voor de vmbo beroepsgerichte programma's zijn op 10 juni 2009 gepubliceerd.

De N-term voor het CSPE verzorging vmbo KB is op 16 juni 2009 gewijzigd. De wijziging is verwerkt in onderstaand document.

Normering

In dit document maakt de CEVO de definitieve N-termen en de lengte van de scoreschaal voor vmbo beroepsgerichte examens BB, KB en GL bekend.

Ontsluitende tabellen beroepsgerichte programma's 1e tijdvak 2009

Met onderstaande tabellen kunt u scores omzetten naar cijfers.

Meer informatie