Overzicht te verschijnen errata 2009 1e tijdvak

8 mei 2009

 

De CEVO heeft bekend gemaakt voor welke examens in het eerste tijdvak een erratum zal verschijnen. Een overzicht van de errata is te raadplegen op Examenblad.nl.

Dit overzicht wordt automatisch bijgewerkt als er nieuwe errata op de opgaven of aanvullingen op de correctievoorschriften verschijnen. Daarnaast vindt er elektronische attendering plaats via e-mail.

Let op!

De errata op de opgaven worden (op papier) naar de scholen verzonden. De aanvullingen op de correctievoorschriften zullen digitaal worden gedistribueerd.

Zie ook de maartmededeling 2009, paragraaf 3.4.

Pijl omhoog