Examenkrant 2009

25 maart 2009

 

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs die dit jaar eindexamen doen, hebben in de laatste week van maart op school een exemplaar ontvangen van de Examenkrant 2009.

Dit jaar zijn er drie versies van de Examenkrant: één voor havo/vwo, één voor vmbo-leerlingen en een aparte Examenkrant voor vmbo-leerlingen in de basis-beroepsgerichte leerweg (vmbo bb) die alle examens voor de algemene vakken op de computer doen.

In de Examenkrant 2009 staan de roosters voor de centrale examens en andere noodzakelijke informatie over bijvoorbeeld de toegestane hulpmiddelen, de manier waarop het eindcijfer wordt berekend, de slaag/zakregeling, maar uiteraard ook tips voor, tijdens en na het examen. Door de hele krant heen staat net als vorig jaar het getekende commentaar van Fokke en Sukke.

De Examenkrant is ook te bekijken in PDF-formaat:

NB de papieren versie van de Examenkrant 2009 bevat op bladzijde 18 een fout. De fout is in bovenstaande digitale versie verbeterd. Als correctie op de papieren versie van de Examenkrant is onderstaande brief van de redactie van de examenkrant aan de examenkandidaten KB, GL en TL beschikbaar.

Pijl omhoog