Overzicht te verschijnen errata 2008 2e tijdvak

10 juni 2008

 

De CEVO heeft bekend gemaakt voor welke examens een erratum zal verschijnen. Een overzicht van de errata is te raadplegen op Examenblad.nl.

Dit overzicht wordt automatisch bijgewerkt als er nieuwe errata op de opgaven of aanvullingen op de correctievoorschriften verschijnen. Daarnaast vindt er elektronische attendering plaats via e-mail.

Let op!

De errata op de opgaven zijn (op papier) naar de scholen verzonden. De aanvullingen op de correctievoorschriften zullen elektronisch worden gedistribueerd.

Zie ook de maartmededeling 2008, paragraaf 3.4.

Pijl omhoog