Normering ckv-2 tweede afnametijdstip gepubliceerd

25 april 2008

 

De CEVO heeft op 24 april de adviesnormen voor de schoolexamens culturele en kunstzinnige vorming 2 (afnametijdstip 2) vastgesteld. De adviesnormen zijn gebaseerd op een overzicht van door kandidaten behaalde scores en op ontvangen reacties op deze examens. Voor de omzetting van score naar cijfer wordt bij deze adviesnormen dezelfde methodiek gevolgd als bij de centrale examens.

Voor het examen vwo afnametijdstip 2 is de adviesnorm vastgesteld op 0,8.

Voor het examen havo afnametijdstip 2 is de adviesnorm vastgesteld op 0,8.

De afzonderlijke tabellen zijn te vinden op de examenpagina van CKV-2 vwo en CKV-2 havo.

Pijl omhoog