Syllabi en examenprogramma's vmbo-groen: 2e raadpleging

9 april 2008

 

In navolging van de herziening van de examenprogramma's in de andere sectoren van het vmbo, worden nu de examenprogramma's vmbo in de sector Landbouw in opdracht van het ministerie van LNV globaler geformuleerd. Binnen deze examenprogramma's wordt een gedeelte aangewezen dat centraal geëxamineerd zal worden. Voor dat centraal te examineren deel redigeert de Cevo syllabi die een concrete beschrijving geven van de examenstof voor het centraal examen. In bijgaande voorlichtingstekst wordt dit project toegelicht.

U heeft in december 2007 en januari 2008 uw mening kunnen geven over de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg. Nu volgt de raadpleging over de gemengde leerweg voor zowel de vakrichtingen van het afdelingsprogramma Landbouw als het intrasectorale programma Landbouw-breed.

De raadpleging loopt van 9 april tot 16 mei. U kunt zich aanmelden voor de digitale raadpleging via onderstaande link.

Aanmelding raadpleging vmbo-groen GL

Pijl omhoog