Examenkranten 2008 verschenen

28 maart 2008

 

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs die dit jaar eindexamen doen, hebben in de laatste week van maart op school een exemplaar ontvangen van de Examenkrant 2008.

Dit jaar zijn er drie versies van de Examenkrant: één voor havo/vwo, één voor vmbo en een aparte Examenkrant voor vmbo-leerlingen in de basis-beroepsgerichte leerweg (vmbo bb) die alle examens voor de algemene vakken op de computer doen.

In de Examenkrant 2008 worden de middenpagina's ingenomen door het rooster. De versie vmbo bb digitaal bevat een leeg invulrooster. De scholen bepalen hier immers zelf wanneer welk examen wordt afgenomen. Om het rooster heen staat noodzakelijke informatie over bijvoorbeeld de toegestane hulpmiddelen, de manier waarop het eindcijfer wordt berekend, de slaag/zakregeling, maar uiteraard ook tips voor, tijdens en na het examen. Door de hele krant heen staat net als vorig jaar het getekende commentaar van Fokke en Sukke.

De krant is gemaakt onder regie van het Tweede Fase Adviespunt.

De Examenkrant is ook te bekijken in PDF-formaat:

Pijl omhoog