Stopzetten compex aardrijkskunde havo per 2009

31 januari 2008

 

De CEVO heeft besloten om met ingang van het centraal examen van 2009 het compex-examen aardrijkskunde voor havo niet meer aan te bieden. Door te stoppen met dit examen wordt het mogelijk om een begin te maken met de ontwikkeling van een nieuw digitaal examen voor het vak aardrijkskunde.

De CEVO heeft dat laten weten in een brief aan de directeuren van scholen voor havo, die in 2007 of in 2008 leerlingen hebben ingeschreven voor het Compex-examen aardrijkskunde voor havo.

Pijl omhoog