Informatiebijeenkomst: digitale examens BB voor dove en slechthorende kandidaten, 31 januari in Utrecht

9 januari 2008

 

In 2008 kunnen alle scholen in de basisberoepsgerichte leerweg kiezen voor digitale examens in de algemene vakken. Bij deze digitale examens wordt ook van audio gebruik gemaakt; in de examens van de talen komt luistervaardigheid voor, en andere examens bevatten soms filmpjes met geluid of commentaarstem. Dat maakt een aangepaste afname noodzakelijk voor dove en slechthorende kandidaten. Scholen hebben daarom hun dove en slechthorende kandidaten voor digitaal BB bij de IB-Groep aangemeld via een speciaal formulier, zoals dat al langer gold voor blinde en slechtziende kandidaten.

Op 31 januari 2008, van 15.00 uur tot 17.00 uur, wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor (examensecretarissen van) scholen met dove of slechthorende kandidaten die digitale centrale examens BB afleggen. De bijeenkomst wordt gehouden in Utrecht, Hogeschool Domstad, locatie Weg der Verenigde Naties 1 (op loopafstand van station Utrecht Centraal).

Op de bijeenkomst zal worden uiteengezet op welke wijze het examen voor dove en slechthorende kandidaten wordt aangepast, wat dat betekent voor de organisatie, de normering en de vaststelling van het cijfer, etc. Ook krijgt u aanvullend materiaal mee, dat het mogelijk maakt om bij de Proef op de Som (of een aanvullende kleine proef op de som) ook uw kandidaat met een auditieve beperking te toetsen zoals bij het centraal examen zal gebeuren.

Het bijwonen van deze bijeenkomst is ook zinvol als uw school niet in 2008, maar naar verwachting wel in 2009 of 2010 een dove of slechthorende kandidaat heeft die aan het digitale examen BB deelneemt.

Voor de bijeenkomst kunt u zich aanmelden met een e-mail aan n.schepers@cevo.nl ; vermeld bij het onderwerp ''digitaal examen voor doven en slechthorenden''.

A. Algra, secretaris CEVO