Invoering cspe GL

7 september 2007

 

In april/mei 2007 is de geschiktheid van het cspe als beroepsgerichte examenvorm voor de gemengde leerweg beproefd, waarna besloten is tot invoering in 2009 van het cspe GL bij de volgende groepen van verwante vakken:

Groep 1 Bouw

 • Timmeren
 • Metselen
 • Schilderen
 • Fijnhoutbewerken
 • Bouw-breed

Groep 2 MEI

 • Metaaltechniek
 • Elektrotechniek
 • Installatietechniek
 • Metalektro
 • Instalektro

Groep 3 Z&W

 • Verzorging
 • Uiterlijke verzorging
 • Zorg-en-welzijn-breed

Groep 4 HAV

 • Administratie
 • Handel en verkoop
 • Mode en commercie
 • Handel en administratie

Groep 5 Consumptief

 • Horeca
 • Bakken
 • Consumptief-breed

Een bijzonderheid is dat er één identiek cspe GL is dat geldt voor alle vakken die tot dezelfde groep behoren. Vanaf 2009 is er voor deze vakken dus geen cse GL meer.

In 2008 kan de school bij de opgave van de aantallen kandidaten aan de IB-Groep voor elk van de hierboven genoemde vakken kiezen tussen de "oude" situatie (het cse GL) en de toekomstige (alleen een cspe GL).

Begin september heeft Cito een informatiemagazine met alle ins en outs over het cspe GL verstuurd aan alle vmbo-GL-scholen, die één of meer van de genoemde vakken in huis hebben.

Pijl omhoog