Examenblad.nl is vernieuwd

6 september 2007

 

De aanpassingen in het uiterlijk van de site zijn beperkt. Veel essentiëler is de andere ordening van de grote hoeveelheid informatie. Links boven in het scherm staat een aantal jaartallen. Dit is de jaarkiezer. Door een jaar aan te klikken, wordt de informatie beschikbaar die voor dat centraal-examenjaar van belang is.

Dus bij 2008: alles voor 2008, en ook niet meer dan dat. Binnen elke pagina kunt u een ander jaar kiezen om de relevante informatie voor dat jaar te bekijken. Wij hopen dat deze zoekrichting per examenjaar de toegankelijkheid van de informatie bevordert.

De site blijft ook toegankelijk via het oude adres www.eindexamen.nl.

Pijl omhoog