Cito publiceert Examenverslag 2007

5 september 2007

 

Cito heeft op haar site het Examenverslag 2007 gepubliceerd. Het verslag geeft inzicht in de gang van zaken rond de examens met betrekking tot de aantallen kandidaten, de productie van de examens, de verzameling van afnamegegevens en de normering.