Digitale centrale examens algemene vakken BB 2008: overgangsjaar

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2022, maar alleen op het examenjaar 2008.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog