Digitale centrale examens algemene vakken BB 2008: overgangsjaar

3 september 2007

 

2008: overgangsjaar

Behoudens onvoorziene omstandigheden worden in 2009 alle centrale examens voor de algemene vakken voor het vmbo basisberoepsgerichte leerweg (avo BB) alleen nog digitaal afgenomen.

Vooruitlopend op deze invoering als enige examenvorm wordt alle scholen met een basisberoepsgerichte leerweg geadviseerd om in het examenjaar 2008 al te kiezen voor digitale afname van de centrale examens algemene vakken. Het examenjaar 2008 fungeert als overgangsjaar. Nu al overgaan op digitale examens verdient aanbeveling omdat in 2008, anders dan in 2009, nog kan worden teruggevallen op papieren examens.

Bron: Overgangsjaar digitale centrale examens algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg vmbo 2008 (VO/OK-2007/29634)

Activiteitenplanning

De kaders voor deelname aan de digitale centrale examens in het overgangsjaar 2008 staan beschreven in de Activiteitenplanning van CEVO voor 'nieuwe scholen' resp. 'ervaren scholen'.

Daarnaast heeft de CEVO de voorlichtingsbrochure "Centrale examens algemene vakken BB 2008, een flexibel en digitaal examensysteem" uitgebracht.

De activiteitenplanningen en de voorlichtingsbrochure zijn te downloaden op de beeldschermexamens-site van Cito, onder informatie 2008.