Informatie over nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's landbouw

30 augustus 2007

 

In opdracht van het ministerie van LNV werkt de CEVO, samen met vele anderen, aan nieuwe, globaal geformuleerde beroepsgerichte examenprogramma's voor de sector Landbouw. Van deze globale examenprogramma's zal een jaarlijks vast gedeelte centraal geëxamineerd worden. Voor zover thans kan worden overzien treden de nieuwe examenprogramma's in werking met ingang van het examenjaar 2010 of 2011.

Tot die tijd zijn de huidige examenprogramma's van kracht. Zie ook de Regeling Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010, kenmerk CEVO-07.1038, van 29 mei 2007, Staatscourant 2007 nr. 107.

Voor de beroepsgerichte vakken uit de sector landbouw zijn derhalve nog geen syllabi vastgesteld.