Normering havo en vwo 2e tijdvak 2007

27 juni 2007

 

Op 27 juni 2007 heeft de CEVO de normering voor havo en vwo tweede tijdvak 2007 bekendgemaakt. De definitieve N-termen voor het tweede tijdvak zijn gelijk aan de voorlopige N-termen die eerder zijn gepubliceerd, behalve voor de vakken:

  • vwo: Engels , scheikunde 1 , economie 1,2 , management en organisatie
  • havo: aardrijkskunde, wiskunde B1

Normering

In dit document maakt de CEVO de definitieve N-termen en de lengte van de scoreschaal havo en vwo voor het tweede tijdvak bekend. Hieronder vindt u de ontsluitende pagina's die verwijzen naar de omzettingstabellen waarmee u de scores in cijfers kunt omzetten.

Voor geschiedenis experimenteel, havo en Project Moderne Natuurkunde vwo zijn aparte mededelingen verschenen.

Ontsluitende tabellen havo en vwo 2e tijdvak 2007

Meer informatie