Normering algemene vakken vmbo 1e tijdvak 2007

13 juni 2007

 

De normering voor de algemene vakken vmbo BB, KB en GL/TL is op 13 juni 2007 gepubliceerd.

Normering

In dit document maakt de CEVO de definitieve N-termen en de lengte van de scoreschaal voor de algemene vakken vmbo eerste tijdvak bekend.

Tevens kunt u hier de omzettingstabellen inzien waarmee u de scores in cijfers kunt omzetten.

Ontsluitende tabellen algemene vakken 1e tijdvak 2007

De normen voor de digitale examens BB algemene vakken staan op de site van Cito.

Normering beroepsgerichte programma's

De normering voor de beroepsgerichte programma's vmbo is op 7 juni 2007 gepubliceerd. Zie dit nieuwsbericht

Meer informatie