Normering beroepsgerichte vakken vmbo 1e tijdvak 2007

6 juni 2007

 

De omzettingstabellen van score naar cijfer voor de vmbo beroepsgerichte programma's zijn op 6 juni 2007 gepubliceerd.

Normering

In dit document maakt de CEVO de definitieve N-termen en de lengte van de scoreschaal voor vmbo beroepsgerichte examens BB, KB en GL eerste tijdvak bekend.

Er zijn dit jaar ook examens afgenomen voor grafimedia en de nieuwe beroepsgerichte vakken. De N-termen voor deze programma's zijn opgenomen in bijlage 4 van de mededeling.

Ontsluitende tabellen beroepsgerichte programma's 1e tijdvak 2007

Met onderstaande tabellen kunt u scores omzetten naar cijfers.

Normering algemene vakken vmbo 1e tijdvak

De normering voor de algemene vakken vmbo is op 13 juni gepubliceerd. Zie dit nieuwsbericht

Meer informatie