Informatie over herziene versie examen Spaans, vwo

10 mei 2007

 

Voor de scholen die het examen Spaans, vwo afnemen bevat de op 7, 8 of 9 mei door Brinks waardetransport afgeleverde zending van de pakketten voor het centraal schriftelijk examen eerste tijdvak, een extra verzenddoos met daarin een herziene versie van het examen Spaans vwo, en (indien besteld) de PDF ten behoeve van vergroting of spraaksynthese.

De envelop (enveloppen) waarin het herziene examen is (zijn) verpakt, wijkt (wijken) in kleur af van de andere examenenveloppen. Voor een herziene versie van het examen is gekozen, omdat geconstateerde gebreken in het oorspronkelijke examen niet met een erratum konden worden ondervangen. Het was logistiek ook niet meer mogelijk het oorspronkelijke, onbruikbare examen uit de verzending te halen.

Het is van groot belang dat aan uw kandidaten de herziene versie van het examen wordt voorgelegd.

Daarom vragen wij u, de volgende procedure te hanteren:

  • U legt de enveloppe(n) met de oorspronkelijke opgaven terzijde en bergt ze veilig op. Na afloop van de examenzitting Spaans vwo eerste tijdvak (donderdag 24 mei) kunt u deze opgaven vernietigen.
  • In de plaats van de enveloppe(n) met de oorspronkelijke opgaven legt u in uw veilige archief van af te nemen examens de enveloppe(n) met de herziene versie van het examen.
  • Wij willen ons er graag van vergewissen dat alle scholen dit bericht hebben ontvangen en ernaar hebben gehandeld. Daarom ontvangt u op donderdag 10 mei vanuit Cito (Cito - Bedrijfsbureau VO) een mail waarin u gevraagd wordt, te bevestigen dat u voor Spaans vwo de enveloppe(n) met de herziene versie heeft klaargelegd. De mail is voorzien van uw locatiegegevens en u kunt de mail direct met reply beantwoorden.

Deel deze pagina