Overzicht te verschijnen errata 2007 1e tijdvak

8 mei 2007

 

De CEVO heeft de examens bekendgemaakt waarvoor een erratum zal verschijnen. Een overzicht van de errata is te raadplegen op Het Examenblad.

Dit overzicht wordt automatisch bijgewerkt als er nieuwe errata op de opgaven of aanvullingen op de correctievoorschriften verschijnen. Daarnaast vindt er elektronische

attendering plaats via e-mail.

Let op!

De errata op de opgaven zijn (op papier) naar de scholen verzonden. De aanvullingen op de correctievoorschriften zullen elektronisch worden gedistribueerd.

Zie ook de maartmededeling 2007, paragraaf 3.4.