Normering ckv-2 eerste afnametijdstip gepubliceerd

11 april 2007

 

De normering voor CKV-2 eerste afnametijdstip is bekendgemaakt.

Voor het examen vwo is de adviesnorm vastgesteld op 0,2

Voor het examen havo is de adviesnorm vastgesteld op 1,0

De afzonderlijke tabellen zijn te vinden op de examenpagina van CKV-2 vwo en CKV-2 havo.