Brief CEVO over normering Compex-examens

31 januari 2007

 

Vanaf 2007 wordt de norm van het Compex-examen geheel gelijkwaardig aan die van het papieren examen. De N-term van het Compex-examen wordt afzonderlijk vastgesteld en kan eventueel iets hoger of lager zijn dan de N-term van het geheel papieren examen.

De CEVO heeft dat laten weten in een brief aan de rectoren/directeuren van scholen voor vmbo GL/TL, havo en vwo en de secretarissen van het examen Vavo.

Pijl omhoog