Brief over het centraal examen Nederlands vmbo

19 december 2006

 

De CEVO heeft aan de examensecretarissen, bedoeld voor de vakdocenten Nederlands op scholen voor vmbo, via e-mail een brief gestuurd over enkele zaken met betrekking tot het centraal examen 2007 Nederlands vmbo. Aan de orde komen:

 • 1. 
  woordenboek Nederlands toegestaan bij alle schriftelijke centrale examens
 • 2. 
  tweede correctie ook voor het onderdeel schrijfvaardigheid Nederlands BB, KB en GL/TL
 • 3. 
  centraal examen BB
 • 4. 
  zoekend lezen in het centraal examen KB