Planning computergebruik bij centrale examens

18 december 2006

 

Op dit moment wordt er door verschillende partijen gekeken op welke termijn en in welke vorm centrale examens digitaal kunnen worden aangeboden.

De CEVO geeft in een brief informatie over de planning voor de kortere termijn.

Nadat de planning voor de langere termijn is opgesteld, zal deze door de minister moeten worden goedgekeurd. Dit gaat waarschijnlijk gebeuren begin 2007. Zodra die planning bekend is, zal deze uitgebreid aan de scholen worden meegedeeld.

Pijl omhoog