Conferentie over examens: voorjaar 2007

6 september 2006

 

Schoolleiders en examensecretarissen kunnen alvast in hun agenda noteren, dat in het voorjaar van 2007 een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs wordt gehouden.

Tijdens die conferentie krijgen scholen informatie over zowel lopende als toekomstige ontwikkelingen. Bovendien kunnen deelnemers met elkaar van gedachten wisselen, én met de mensen van organisaties die bij de examens betrokken zijn.

De conferentie wordt georganiseerd door de CEVO met Schoolmanagers VO en Cito, in nauwe samenwerking met o.a. het Ministerie van OCW, de IB-Groep, de inspectie en de staatsexamencommissie.

In het najaar van 2006 krijgen scholen een uitnodiging met nadere informatie.

Pijl omhoog