Natuurkunde 1,2 en NaSk 1 Compex niet verplicht in 2007

29 augustus 2006

 

De minister van OCW, Maria van der Hoeven, heeft in juli besloten dat de verplichte invoering van Compex Natuurkunde 1,2 (havo en vwo) en NaSk 1 (vmbo GL/TL) niet in 2007 zal plaatsvinden. Dit betekent dat in 2007 scholen net als in 2006 op vrijwillige basis de Compex-examens kunnen afnemen.

Dit besluit volgt op een gelijkluidend advies van de CEVO aan de minister. Het advies van de CEVO is tot stand gekomen na afstemming met Cito, IB-Groep, het ministerie van OCW en andere belanghebbenden.

Waarom dit uitstel?

In 2006 stond deelname aan de Compex-examens voor het eerst voor alle scholen open. Meer dan 320 scholen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De ruim 19.000 afnames op deze scholen zijn over het algemeen succesvol verlopen. Toch blijkt o.a. uit meldingen van de scholen en van het LAKS dat zich bij een aantal afnames problemen hebben voorgedaan, meer dan bij het centraal examen verantwoord is. Naar de aard van de problemen en de mogelijke oplossingen wordt door de Cevo en Cito grondig onderzoek gedaan. De tijd die daarvoor nodig is, maakt verplichte invoering in 2007 niet haalbaar.

Eind 2006 zal aan de scholen worden meegedeeld op welke wijze de invoering van de Compex-examens verder zal verlopen. Op dat moment wordt ook duidelijkheid gegeven over mogelijke verplichtingen in 2008 en volgende jaren.

De CEVO benadrukt dat de Compex-examens ook in 2007, net als in 2006, als keuze beschikbaar zijn voor het eerste tijdvak van het centraal examen. Er zijn Compex-examens beschikbaar voor vwo - Wiskunde A1, Wiskunde A1,2, Natuurkunde 1,2 en Biologie; voor havo - Aardrijkskunde, Economie 1, Natuurkunde 1,2 en Biologie; voor vmbo GL/TL - Economie, NaSk 1 en Biologie.

Wij raden scholen aan om gebruik te maken van voorlichtingsbijeenkomsten zoals die georganiseerd worden door Cito en door docentenorganisaties als de NVON (vaak in combinatie met Cito). De docenten kunnen zo tijdig kennis maken met de Compex-examens. Cito organiseert in oktober een aantal van deze voorlichtingsbijeenkomsten. U kunt zich hiervoor opgeven via http://www.cito.nl/vo/ce/compex/compex/eind_fr.htm.

Naast de voorlichtingsbijeenkomsten, organiseert Cito in samenwerking met de CEVO evaluatiebijeenkomsten van de Compex-examens 2006. Hier krijgen scholen gelegenheid om nog eens toe te lichten hoe de Compex-examens bij hen verlopen zijn. Op deze bijeenkomsten zijn docenten, schoolleidingen, examensecretarissen en systeembeheerders welkom. Cito en CEVO stellen deelname vanuit alle scholen die ervaring hebben met de Compex-examens zeer op prijs, de ervaringen van scholen zijn voor de verdere ontwikkelingen essentieel. De bijeenkomsten worden gehouden op 18 september (vmbo) en 19 september (havo/vwo), de locaties worden nog nader bekend gemaakt. Cito stuurt uitnodigingen aan alle scholen die in 2006 één of meer Compex-examens hebben afgenomen.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd over de nabije toekomst van de Compex-examens.

Met vriendelijke groet,

<IMG SRC="/9389000/g/cevo_klein.png" >

Nynke de Boer

Manager computerexamens

Pijl omhoog