Normering havo en vwo 2e tijdvak 2006

28 juni 2006

 

De normering voor havo en vwo voor het tweede tijdvak is op 28 juni 2006 gepubliceerd. De definitieve N-termen zijn gelijk aan de voorlopige N-termen die in het eerste tijdvak zijn gepubliceerd, behalve voor de vakken Engels vwo, scheikunde 1 vwo, aardrijkskunde havo, wiskunde B1 havo en wiskunde B1,2 havo.

Normering

In dit document maakt de CEVO de definitieve N-termen en de lengte van de scoreschaal havo en vwo voor het tweede tijdvak bekend. Hieronder vindt u de ontsluitende pagina's die verwijzen naar de omzettingstabellen waarmee u de scores in cijfers kunt omzetten.

Voor geschiedenis nieuwe stijl, havo en Project Moderne Natuurkunde vwo zijn aparte mededelingen verschenen.

Ontsluitende tabellen havo en vwo 2e tijdvak 2006

Meer informatie

9389000

Pijl omhoog