Aanmelding kandidaten tweede tijdvak

16 juni 2006

 

De aanmelding van kandidaten voor het tweede tijdvak, voorheen aan de inspectie, geschiedt dit jaar via BROn. Dit gebeurt als volgt:

Bij de kandidaten die voor één of meer vakken deelnemen aan het tweede tijdvak, geeft u voor aanvang van het tweede tijdvak het volgende door, per vak waarin de kandidaat aan het tweede tijdvak deelneemt:

  • het schoolexamencijfer (indien dit niet al voor aanvang eerste tijdvak is doorgegeven)
  • en het in het eerste tijdvak behaalde cijfer voor het centraal examen (indien de kandidaat in het eerste tijdvak aan het centraal examen heeft deelgenomen.

Daarnaast zet u de doorverwijzing naar volgend tijdvak op "J" (ja).

U kunt volstaan met het doorgeven van de cijfers CE1 uitsluitend van de kandidaten die aan het tweede tijdvak deelnemen, en daarbij uitsluitend voor het vak of eventueel de vakken waarmee deze kandidaat aan het tweede tijdvak deelneemt. U kunt uiteraard ook de CE1 cijfers van alle examenkandidaten aan BRON doorgeven. De andere CE1-cijfers kunnen op een later moment worden ingevoerd. Mocht het door technische problemen niet mogelijk zijn om voor aanvang tweede tijdvak deze melding in BROn te doen, dan kunt u net als voorgaande jaren een fax sturen naar uw inspectiekantoor met daarop dezelfde gegevens (namen kandidaten, vak of eventueel vakken waarin aan het tweede tijdvak wordt deelgenomen, ce-cijfer eerste tijdvak indien afgelegd en schoolexamencijfer.

Ook voor kandidaten die in het tweede tijdvak examen afleggen in een zg. ''aangewezen vak'' past u deze procedure toe. Daarnaast worden deze kandidaten ten behoeve van toewijzing van plaats e.d. afzonderlijk aangemeld, volgens een procedure die aan de scholen via e-mail bekendgemaakt is.

Hoogachtend

Inspectie van het Onderwijs

Elma Rohde

Informatie Punt Onderwijs

Sake van der Kloet