Normering havo en vwo 1e tijdvak 2006

15 juni 2006

 

De normering voor havo en vwo is op 15 juni 2006 gepubliceerd.

Normering

Met deze mededeling maakt de CEVO de N-termen bekend voor de examens havo en vwo, eerste tijdvak.

Voor geschiedenis nieuwe stijl, havo en Project Moderne Natuurkunde vwo zijn aparte mededelingen verschenen.

Ontsluitende tabellen havo en vwo 1e tijdvak 2006

Normering havo en vwo, tweede tijdvak 2006

Meer informatie

Pijl omhoog