Normering algemene vakken vmbo 1e tijdvak 2006

14 juni 2006

 

De normering voor de algemene vakken vmbo BB, KB en GL/TL is op 14 juni 2006 gepubliceerd.

Normering

In dit document maakt de CEVO de definitieve N-termen en de lengte van de scoreschaal voor de algemene vakken vmbo eerste tijdvak bekend.

Tevens kunt u hier de omzettingstabellen inzien waarmee u de scores in cijfers kunt omzetten.

De normen voor de pilot digitale examens BB algemene vakken staan op http://compex.cito.nl (centrale examens -> computers en examens -> beeldschermexamens).

Ontsluitende tabellen algemene vakken 1e tijdvak 2006

Normering beroepsgerichte programma's

De normering voor de beroepsgerichte programma's vmbo is op 7 juni 2006 gepubliceerd. Zie dit nieuwsbericht.

Normering vmbo tweede tijdvak

Meer informatie


Deel deze pagina