Normering ckv-2 2e afnametijdstip gepubliceerd

28 april 2006

 

De normering voor het tweede afnamemoment CKV-2 is bekendgemaakt voor havo en vwo en is dezelfde als die van het eerste afnametijdstip.

Voor het examen vwo afnametijdstip 2 is de adviesnorm vastgesteld op 1,3.

Voor het examen havo afnametijdstip 2 is de adviesnorm vastgesteld op 1,2.

De afzonderlijke tabellen zijn te vinden op de examenpagina van CKV-2 vwo en CKV-2 havo.