Normering havo en vwo 2e tijdvak 2005

28 juni 2005

 

De omzettingstabellen van score naar cijfer voor havo en vwo zijn op 28 juni 2005 gepubliceerd. Die van het eerste tijdvak zijn op 16 juni 2005 geplaatst op Het Examenblad.

Normering havo en vwo regulier 2e tijdvak

In dit document staan de definitieve N-termen voor de centraal schriftelijke eindexamens havo en vwo tweede tijdvak.

Ontsluitende tabellen vakken 2e tijdvak 2005

Normering natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde) vwo

Mededeling van de CEVO met de N-term over dit examen.

Meer informatie