Normering algemene vakken vmbo 1e tijdvak 2005

15 juni 2005

 

De omzettingstabellen van score naar cijfer voor de algemene vakken vmbo zijn op 15 juni 2005 gepubliceerd.

Normering

In dit document staan de definitieve N-termen voor algemene vakken vmbo BB, KB en GL/TL eerste tijdvak.

Ontsluitende tabellen algemene vakken 1e tijdvak 2005

Normering algemene vakken COMPEX vmbo GL en TL

Een apart nieuwsbericht is gemaakt voor de normering COMPEX algemene vakken vmbo GL en TL.

Normering pilot-examens vmbo BB

Enkele scholen hebben meegedaan met de pilot in de basisberoepsgerichte leerweg. Voor hen is een aparte N-term vastgesteld. U vindt meer informatie in dit nieuwsbericht.

Meer informatie