Gebruik nieuwe druk Biodata in c.e. 2006 en volgende jaren

17 mei 2005

 

Biodata is een informatieboek voor biologie havo en vwo dat op het centraal examen biologie mag worden gebruikt. (Ook toegestaan is BINAS, dat tevens het informatieboek is voor natuurkunde en scheikunde.)

Van Biodata is onlangs een nieuwe, tweede druk verschenen. Vooruitlopend op de officiële mededeling hierover wordt nu alvast het volgende gemeld:

  • 1. 
    Deze nieuwe druk mag nog niet worden gebruikt bij het komende centraal examen 2005.
  • 2. 
    Voor havo is de invoering als volgt:

In 2006 mag zowel de eerste als de tweede druk op het c.e. worden gebruikt

In 2007 mag op het c.e. alleen de tweede druk worden gebruikt

  • 3. 
    Voor vwo geldt:

In 2006 en in 2007 mogen de eerste en tweede druk worden gebruikt

In 2008 mag alleen de tweede druk worden gebruikt.

Daarnaast blijft de BINAS een toegestaan hulpmiddel.

Zie voor een actueel overzicht het onderwerp 'hulpmiddelen' of de examenpagina's biologie.