Overzicht te verschijnen errata 2005 1e tijdvak

10 mei 2005

 

De CEVO heeft de examens bekendgemaakt waarvoor een erratum zal verschijnen. Het Overzicht is te raadplegen vanaf de homepage van Het Examenblad onder de knop "Overzicht van errata" aan de linkerzijde van de pagina.

Let op!

De errata op de opgaven zijn (op papier) naar de scholen verzonden. De aanvullingen op de correctievoorschriften zullen elektronisch worden gedistribueerd.

U zie ook de maartmededeling 2005 artikel 3.4.