Explicitering examenstof centraal examen vmbo

9 mei 2005

 

Op www.cevo.nl zijn expliciteringen van de c.e.stof vmbo, zoals deze vanaf 2006 kan gaan gelden, ter inzage gelegd.

Dit betreft kunstvakken 2, geschiedenis en aardrijkskunde. Leraren kunnen hierop tot 15 juni 2005 reageren.

Klik op de knop 'Syllabi' aan de linkerzijde van de homepage.