Voorlichtingsbijeenkomst centrale examens 2005

22 september 2004

 

Schoolmanagers_VO en CEVO nodigen schoolleiders en examensecretarissen van de scholen voor voortgezet onderwijs (incl. VAVO) uit voor het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst over de centrale examens.

Aan de orde komen onder meer:

  • computergebruik (2005, en verdere ontwikkelingen);
  • aanpassingen ten behoeve van kandidaten met een handicap, en het gebruik van de computer daarbij;
  • de verantwoordelijkheid van de school(leider);
  • protocollen ter ondersteuning van een zorgvuldige afname.

De bijeenkomsten worden gehouden:

  • dinsdag 5 oktober in Utrecht, van 13.30 tot 16.30
  • maandag 11 oktober in Zwolle, van 13.30 tot 16.30
  • donderdag 14 oktober in Amstelveen, van 13.30 tot 16.30
  • vrijdag 15 oktober in Breda, van 09.30 tot 12.30

U kunt zich tot uiterlijk 29 september aanmelden, uitsluitend via een e-mail aan examenvoorlichting@cevo.nl, met in de mail gekopieerd en aangevuld de volgende gegevens:

Naam van de school, het adres en telefoonnummer van de school, de gegevens van de deelnemers en in welke plaats u de bijeenkomst wilt bijwonen.

Er kunnen maximaal twee personen per school deelnemen; het aantal plaatsen is beperkt. U ontvangt een bevestiging, met het adres waar de bijeenkomst wordt gehouden, uitsluitend per e-mail, op het mailadres van waaruit u de aanmelding hebt verstuurd.

Zie ook: www.schoolmanagersvo.nl.

Pijl omhoog