Normering havo/vwo tweede tijdvak

30 juni 2004

 

De omzettingstabellen voor de havo- en vwo-examens tweede tijdvak zijn op 30 juni 2004 gepubliceerd.

Normering

Normeringsmededeling van de CEVO in PDF

In deze documenten staan de definitieve N-termen voor havo en vwo tweede tijdvak.

Er wordt in toegelicht hoe de normering werkt en welke weging dient te worden gebruikt voor de vaststelling van het cijfer. Daarnaast publiceert de CEVO een aparte normering voor natuurkunde 1,2 vwo (project moderne natuurkunde).

Ontsluitende tabellen havo, vwo 2e tijdvak 2004

In deze html-bestanden zijn de lengte van de scoreschaal en de N-termen opgenomen. U kunt vanuit deze bestanden doorklikken naar de volledige omzettingstabel per vak.

Let op: deze overzichten zijn volledig. Indien u een examen mist, dan is dat examen afgenomen door de Staatsexamencommissie; daarover worden geen gegevens gepubliceerd.

Meer informatie