Normering havo, vwo eerste tijdvak

17 juni 2004

 

De omzettingstabellen voor de havo- en vwo-examens zijn op 17 juni 2004 gepubliceerd.

Normering

Normeringsmededeling van de CEVO in PDF

In deze documenten staan de definitieve N-termen voor havo en vwo eerste tijdvak.

Er wordt in toegelicht hoe de normering werkt en welke weging dient te worden gebruikt voor de vaststelling van het cijfer. Daarnaast publiceert de CEVO een aparte normering voor natuurkunde 1,2 vwo (project moderne natuurkunde).

De examens vwo oude stijl zijn in 2004 uitsluitend afgenomen als staatsexamen.

De compex-examens zijn apart genormeerd. Deze normering vindt u op de speciale compex-site van de Citogroep (http://compex.citogroep.nl).

Ontsluitende tabellen havo, vwo 1e tijdvak 2004

In deze html-bestanden zijn de lengte van de scoreschaal en de N-termen opgenomen. U kunt vanuit deze bestanden doorklikken naar de volledige omzettingstabel per vak.

Meer informatie