Deze week: tweede tijdvak centrale examens

16 juni 2003

 

Deze week vinden de examens in het tweede tijdvak plaats. Dit biedt gelegenheid tot het afleggen van de herkansing van het centraal examen. Tevens is het bedoeld voor kandidaten die door overmacht tijdens het eerste tijdvak verhinderd waren.

Voor de meeste examens is het tweede tijdvak op woensdag 18 juni; voor enkele vakken voor vmbo BB echter op 16 en 17 juni.

Voor de zgn. aangewezen vakken wordt het tweede tijdvak op 20 juni afgenomen door de staatsexamencomissie. Dit betreft examens met een klein aantal kandidaten.

Pijl omhoog