Errata centrale examens 2003 eerste tijdvak

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2023, maar alleen op het examenjaar 2003.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.